Turecko

Země na dvou kontinentech, na rozhraní Malé Asie a jihovýchodní Evropy láká mořem i sněhem. Najdete tu rozdílné podoby přírody: zelená pole i vyschlou poušť, obrovské hory i širé stepní roviny, líně se vlekoucí řeky i zurčící vodopády. Středomořské i černomořské pobřeží Turecka nabízí teplé a čisté koupání. Můžete si být téměř jisti, že nezmoknete, protože podnebí je převážně suché.

Prolínání arabského a evropského světa

Směsice arabského a evropského světa na vás zapůsobí přitažlivě. Pětkrát denně uslyšíte hlas muezzina, který zve muslimy k modlitbě, a potom uvidíte muže, jak spěchají do mešity.

Zatímco oblíbená přímořská letoviska mají povětšinou evropský charakter, zajedete-li na své dovolené v Turecku dál do vnitrozemí, uvidíte arabský svět. O evropštější tvář země se zasloužil hlavně státník Mustafa Kemal Atatürk (1881 – 1938), který zavedl volební právo i pro ženy a snažil se o to, aby islámské náboženství nebylo spjaté s politikou státu.

Na typickém tureckém tržišti nakoupíte nejrůznější zboží a načerpáte pro Středoevropana novou zkušenost: smlouvání. Nezklamte prodejce a dohadujte se. Ovšem pokud už cenu usmlouváte, čeká se od vás, že zboží také koupíte.

České sklo v Istanbulu

Turecko je branou do Orientu, ve které můžete obdivovat památky od dob starověkých Chetitů (kole roku 1800 př. n. l.) až po Osmanskou říši (léta 1299 – 1922). Svůj půvab má především Istanbul, někdejší Konstantinopol. Magnetem je v něm Modrá mešita a Hagia Sofia, byzantská bazilika pocházející ze 6. století n. l, později během 15. století přestavěná na mešitu s minarety.

Obdivovat luxusní život osmanských sultánů můžete v istanbulském paláci Topkapi, který sloužil vládcům cca 400 let. Atmosféru posledních chvil Osmanské říše na konci 19. a počátku 20. století zachycuje Dolmabahce Palace. V honosném panovnickém sídle najdete i stopy našich krajanů v podobě obrovského lustru z českého skla.